30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96.YILI KUTLU OLSUN…  
30 Ağustos; Ulusal Egemenlik İlkesinin Zaferidir.
28.08.2018
1583
Yazı Boyutu: A- A+

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96.YILI KUTLU OLSUN…

30 Ağustos; Ulusal Egemenlik İlkesinin Zaferidir.Bu Zafer, emperyalist saldırıların askeri alanda yenilebileceğini kanıtlayan ve bir daha hortlayamaması için zorunlu toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel devrimlerin yolunu açan, model değerindeki kutsal Kutsal Kurtuluş Zaferimizin 96. Yıldönümüdür.

Bayramlar toplum yaşamının temel alanlarının kurumlaşmasının ve sağlamlaşmasının olmazsa olmaz  yolları arasında yer alırlar. Bu yönü ile bayramlar toplumsal bütünleşme ve dayanışma ortamının oluşup pekişmesini sağlar.

Genel olarak dini/milli bayramlar, bir toplumun ortak üstün değerlerinin ve davranış ölçülerinin bireylerce bilinçli olarak, gerekçeleriyle birlikte kavranıp benimsenmesi, yeni kuşaklara da aktarılması bakımından temel bir işlev yerine getirirler. Bu nitelikleriyle bayramlar toplum yaşamının temel alanlarının kurumlaşmasının ve sağlamlaşmasının ana yolları arasında yer alırlar. Bu aynı zamanda toplumsal bütünleşme ve dayanışma ortamının oluşup pekişmesi demektir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 ağustos Zafer Bayramı yıldönümünde üzerinde durduğu başlıca düşünceler şunlardır:

— Türk yurdunu ele geçirip Türk’ü tutsak etmek düşü ardında koşanlara hak ettikleri ceza verilmiştir. — 30 Ağustos yalnız bizim değil, tüm insanlığın tarihine yeni bir yön verecek sonuçlar doğurmuştur.

— Cumhuriyet yönetimi 30 Ağustos günü sağlam temeller kazanmıştır.

 — Ulusun bağılsız ve koşulsuz egemenliği önündeki engelleri, örneğin saltanat ve halifeliği kaldırmanın, kadın haklarını gerçekleştirmenin, eğitim birliği ilkesi ile laik, demokratik bir toplumun yurttaşlarını yetiştirmenin yolları bu zaferle açılmıştır diyordu.

Durum böyle iken 30 Ağustos Zafer bayramını diğer gün/meydan savaşları ile mukayese edercesine

Birbirlerinin yerine ikame edilmesi yoluyla milletimizin gözünden kaçırmak istenmesi zafer bayramını daha da yüceltir.

Sözü Usta gazeteci Uğur mumcu’ya bırakalım;

Uğur Mumcu, "TBMM ve Ordu’’ başlıklı köşe yazısında 30 Ağustos’u anlatırken şöyle diyordu:
"Kurtuluş Savaşı, bir soylu ayaklanma, “Kuva-yı Milliye”, köklü bir sivil direniş ve 30 Ağustos da görkemli bir askeri zafer/utkudur. Türkiye Cumhuriyeti, ne holding yazıhanelerinde kurulmuştur, ne lüks otel lobilerinde ne de CIA ve Dünya Bankası koridorlarında. Savaşı kazanan ve cumhuriyeti kuran, o çilekeş o özverili Anadolu halkıdır, her cephede kan akıtan, can veren Mehmetçiktir, “tam bağımsızlık” inancı ile Anadolu’ya geçen ve emperyalist ordulara karşı savaşan ve ayaklanmaları bastıran yurtsever subaylardır; Mustafa Kemal gibi İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Karabekir Paşa, Refet Paşa, Fahrettin Paşa, Ali Fuat ve Kazım Özalp Paşalar gibi paşalardır.’’
Mumcu, ekler: "Kurtuluş Savaşı’nda ordu, bir avuç ulusal kurtuluşçu subay ve “Kuva-yı Milliye” adı verilen sivil örgütlerce oluşturulmuştur. Kurtuluş Savaşı, “asker - sivil - aydın halk” üçlüsü ile örgütlenmiş ve kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı, birçoklarının sandığı gibi kökeninde “asker cumhuriyeti” değil, sivil örgütlenme biçimi olan “Kuva-yı Milliye” örgütleri ve 1921 Anayasası’nda yer alan “Vilayet ve Nahiye şurâları” yer alır. Ordu, TBMM’nin emrindedir."

Ulusumuzun 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun.

CHP Samsun İl Başkanlığı.